تعریفی مختصر از تاریخ ایران

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


هنگامی که سخن از تاریخ ایران می شود؛باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون در مرز های سیاسی ایران امروزی می زیستند یا تاریخ اقوام و مردمانی است  که خود را به نحوی از انحا ایرانی میخوانده اند و در جغرافیایی که در بر گیرنده ایران امروز و سرزمین هایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ بوده است زیسته اند.

گاه تاریخ ایران را از ورود آریایی ها که نام ایران نیز از ایشان گرفته شده است به فلات ایران آغاز میکنند.وی این به آن معنی نیست که فلات ایران تا قبل از ورود آریایی هاخالی از سکنه بوده است.قبل از ورود آریاییان به فلات ایران تمدن های بسیار کهنی در این محل شکفته . از بین رفته اند.و تعدادی نیز هنوز شکوفا بوده اند.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها